Operated Facilities

Private facilities

2-14-16 Nakano, Nakano-ku, Tokyo
Tel. 81-3-3384-2131

4-1-1 Nakano, Nakano-ku, Tokyo
Tel. 81-3-3388-1175

3-16-8 Nishiogiminami, Suginami-ku, Tokyo
Tel. 81-3-5941-5788

2-33 Fudegasakicho, Tennouji-ku, Osaka-shi, Osaka
Tel. 81-6-6773-2497

2-33 Fudegasakicho, Tennouji-ku, Osaka-shi, Osaka
Tel. 81-6-6773-2502

3-3-3 Nishiogiminami, Suginami-ku, Tokyo
Tel. 81-3-3333-1182

2-37-7 Kita, Kunitachi-shi, Tokyo
Tel. 81-42-505-9825

2-27-11 Sekimachikita, Nerima-ku, Tokyo
Tel. 81-3-5927-5530

1-50-2 Sengawa-cho, Chofu-shi, Tokyo
Tel. 81-3-5314-6260

Razz Omori F6, 1-10-14 Omorikita, Ota-ku, Tokyo
Tel. 81-3-3766-8866

2-46 Kishikicho, Oomiya-ku, Saitama-shi, Saitama
Tel. 81-48-783-5725

E`site Kagohara F2, 713 Niibori, KUmagaya-shi, Saitama
Tel. 81-48-533-7033

1-19-13 Higashinakayama, Funabashi-shi, Chiba
Tel. 81-47-334-2081

1-20 Taishidou, Taihaku-ku, Sendai-shi, Miyagi
Tel. 81-22-308-3220

1-19-13 Higashinakayama, Funabashi-shi, Chiba
Tel. 81-47-334-2081

Preschool Education facilities

2-14-16 Nakano, Nakano-ku, Tokyo
Tel. 81-3-3384-3326

2-3-16 Yamatocho, Nakano-ku, Tokyo
Tel. 81-3-5356-7501

© 2024 Tokyo Athletic Club Co.,Ltd.
All rights reserved.